Bluesound RT100 odbiornik bezprzewodowy

599,00  z VAT 23%

Złoty polski (zł) - PLN
  • Złoty polski (zł) - PLN
  • Euro (€) - EUR
  • Funt szterling (£) - GBP
  • United States dollar ($) - USD

Cena za sztukę.

Kolor czarny.

 

Produkt dostępny na zamówienie

Darmowa dostawa

Opis

Z łatwością spotęgujesz brzmienie basu w swoim kinie domowym i systemie muzycznym

Za pomocą RT100 bezprzewodowo połączysz soundbar PULSE SOUNDBAR z dowolnym subwooferem. Dzięki temu podczas odtwarzania twoich filmów i nagrań muzycznych soundbar skupi się na odwzorowaniu dynamiki zakresów średnio- i wysokotonowego. RT100 wykorzystuje bezpośrednią technologię bezprzewodową, umożliwiając połączenie modelu PULSE SOUNDBAR lub dowolnego odtwarzacza Bluesound z subwooferem bez konieczności stosowania kłopotliwego okablowania. Ponadto, jako urządzenie obsługujące pełne pasmo przenoszenia, które może pracować w trybie nadajnika lub odbiornika, RT100 umożliwia bezprzewodowe połączenie systemu stereo z aktywnymi kolumnami głośnikowymi – także bez potrzeby korzystania z jakichkolwiek przewodów.

  • Bezprzewodowo połączy dowolny subwoofer z soundbarem PULSE SOUNDBAR
  • Łatwy, uniwersalny sposób na zapewnienie imponującego basu w dowolnym pomieszczeniu bez stosowania kłopotliwego okablowania
  • Idealne rozwiązanie, które pozwala dodać przewodowe subwoofery do twojego systemu Bluesound
  • CPodłącz jeden egzemplarz RT100 do dowolnego odtwarzacza Bluesound Gen 2 lub systemu stereo, a drugi do subwoofera, aby bezprzewodowo dodać bas do każdego systemu odsłuchowego

Dane techniczne

WEJŚCIA

USB

2.0

Analogowe

1 x 3,5 mm (stereo, 3-stykowe)

WYJŚCIA

Analogowe

1 x 3,5 mm (stereo, 3-stykowe)

PARAMETRY

Częstotliwość próbkowania

48kHz

THD+N

≤0,005% przy sygnale wejściowym 2 V, 1 kHz

Stosunek sygnał/szum

≥90 dB przy sygnale wejściowym 2 V, 1 kHz

Poziom wyjścia analogowego

2V

Pasmo przenoszenia

20 Hz do 20 kHz ±0,5 dB

Opóźnienie audio

< 18ms

Zakres RF

3-zakresowy (automatyczne przełączanie)

Zasięg transmisji

10 m (w linii wzroku)

Gwarancja

Szanowni Państwo!
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, szczegółowo opisanymi w instrukcji obsługi.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z serwisem. Serwis służy Państwu wszelką pomocą w zakresie
realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.
AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie gwarantuje sprawne działanie wskazanego
w gwarancji urządzenia, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Gwarancja dotyczy urządzeń sprowadzonych na polski rynek przez firmę AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna.
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
WARUNKI GWARANCJI
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie:
– czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
– dowodu zakupu sprzętu, z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon);
– reklamowanego urządzenia;
– opisu usterki.
3. Firma AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna udziela na dystrybuowany asortyment następujących gwarancji:
– Na wszystkie urządzenia z wyjątkiem słuchawek oraz asortymentu marek: Yamaha i Koss, udziela się gwarancji na
okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.
– Na słuchawki, z wyjątkiem słuchawek marki Koss, udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy,
licząc od daty sprzedaży.
– Na słuchawki marki Koss udziela się gwarancji na okres 6 miesięcy, przy czym na modele z serii PRO, SB, TD,
UR21,29,40 KEB79, KSC75, KTXPRO1, SP – na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży .
– Na asortyment marki Yamaha udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. Długość trwania
okresu gwarancyjnego może zostać przedłużona o dodatkowe 12 miesięcy, pod warunkiem dokonania procedury
rejestracji sprzętu za pośrednictwem internetu w terminie 4 tygodni od daty jego zakupu.
4. W przypadku zaistnienia usterki podlegającej gwarancji, sprzęt powinien być przesłany do serwisu przesyłką
kurierską na koszt odbiorcy, przy wykorzystaniu firmy kurierskiej wskazanej przez serwis lub dostarczony osobiście.
Urządzenie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie fabryczne. W przypadku braku takiego opakowania,
ryzyko uszkodzenia sprzętu w transporcie ponosi reklamujący. Serwis, po naprawie, odsyła urządzenie w tym samym
opakowaniu, w jakim zostało ono dostarczone do serwisu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwaracji zostaną usunięte w jak najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty
dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia uszkodzonej części
od producenta, okres naprawy wydłuża się o czas niezbędny do jej pozyskania, o czym Klient zostanie zawiadomiony.
6. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością serwisu.
7. Dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancją objęte są wyłącznie te uszkodzenia, których przyczyna tkwi w samym urządzeniu.
2/2
9. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, instalacji, aktualizacji oprogramowania urządzenia;
– uszkodzeń powstałych wskutek wyjmowania, wkładania, przenoszenia oraz nieprawidłowego
przechowywania urządzenia; – uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem sprzętu w warunkach niezgodnych
z zalecanymi przez producenta;
– Uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywane na zlecenie klienta.
– wykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi urządzenia oraz czynności należących do zwykłej obsługi
eksploatacyjnej sprzętu (np. programowanie, konfiguracja, instalacja, czyszczenie itp.);
– uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem (np. do celów
profesjonalnych, do działalności komercyjnej);
– usterek powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, niewłaściwe
zasilanie urządzenia, przepięcia sieci energetycznej, zwarcia, wyładowywania atmosferyczne, zalania, zawilgocenia,
zanieczyszczenia, przeciążenia (dotyczy zwłaszcza głośników), wadliwe podłączenie urządzenia;
– elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (np. bezpieczniki, żarówki, lampy, lasery, baterie,
akumulatory, paski napędowe);
– roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z deklarowanymi przez producenta
(dotyczy to również nieaktywnych pikseli w telewizorach plazmowych i LCD).
– Wadliwego działania urządzenia spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi
aplikacjami a środowiskiem pracy.
– Przewodów, części obudowy, śladów powstałych w skutek eksploatacji takich jak: zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
– Zarażenia wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub
rekomendowane przez producenta.
10. Gwarancja traci ważność:
– w przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych;
– jeżeli dokonana została samodzielna modyfikacja oprogramowania;
– jeśli numer fabryczny urządzenia jest nieczytelny, został zmazany, zmieniony lub usunięty;
– w przypadku zgubienia karty gwarancyjnej;
– w przypadku niepełnego wypełnienia karty gwarancyjnej (brak pieczątki sprzedawcy, daty zakupu,
numeru fabrycznego);
– jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej i dokumentach zakupu,
a danymi odczytanymi z reklamowanego urządzenia;
– w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
11. Gwarant dołoży wszelkich starań by w trakcie wykonywania naprawy nie doszło do utraty danych lub ustawień
konfiguracyjnych. Jednakże, ze względu na specyfikę urządzenia powyższe może nastąpić. W takiej sytuacji Gwarant
nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani ustawień konfiguracyjnych. Odpowiedzialności w tym zakresie nie
ponosi Gwarant również w sytuacji, gdy do utraty danych lub ustawień konfiguracyjnych dojdzie na skutek
uszkodzenia urządzenia.
12. Jeśli roszczenie naprawy gwarancyjnej jest nieuzasadnione, koszty przesyłki urządzenia do i z serwisu
ponosi reklamujący.
13. Klient ma prawo do wymiany sprzętu, jeżeli w okresie gwarancji:
– wystąpi uszkodzenie niemożliwe do usunięcia przez serwis;
– serwis dokona 5 napraw, a sprzęt nadal będzie niesprawny
14. Jeżeli wymiana sprzętu na taki sam model lub nowszy odpowiednik nie jest możliwa, reklamującemu przysługuje
prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku braku oryginalnego opakowania i/lub akcesoriów, ich wartość
z ostanie potrącona z należności zwracanej reklamującemu.
15. Zapisy powyższych warunków gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień klienta
wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.