Bluesound WM100 uchwyt ścienny dla PULSE FLEX

299,00  z VAT 23%

Złoty polski (zł) - PLN
  • Złoty polski (zł) - PLN
  • Euro (€) - EUR
  • Funt szterling (£) - GBP
  • United States dollar ($) - USD

Cena za sztukę.

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Zawieś model PULSE FLEX w dowolnym miejscu

Skorzystaj z uchwytu ściennego WM100 i z łatwością zawieś model PULSE FLEX na ścianie lub suficie, dokładnie tam, gdzie chcesz. Perfekcyjnie wykonany z wysokiej jakości materiałów, aby idealnie dopasowywał się do modelu PULSE FLEX, WM100 może być zamontowany pionowo lub poziomo, a dzięki uchylno-obrotowej konstrukcji może zostać zablokowany pod optymalnym kątem, gwarantującym najwyższą jakość dźwięku. Nawet po zamontowaniu, wyprowadzenie przewodu z WM100 jest proste dzięki swobodnemu i łatwemu dostępowi do dowolnego połączenia, jakiego potrzebujesz.

  • Zaprojektowany pod kątem współpracy z modelem PULSE FLEX
  • Montaż w pionie lub poziomie dzięki możliwości obrócenia w zakresie 360°
  • Pochylenie do 15 stopni z możliwością skierowania frontu głośnika w zakresie +/- 40 stopni
  • Dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej dopasowanej do PULSE FLEX

Informacje dodatkowe

Kolor

Czarny, Biały

Dane techniczne

Wymiary maksymalne

82 x 27,5 x 113 mm (S x W x G)

Waga

0,2 kg

Pochył-obrót

Pochylenie do 15 stopni z możliwością skierowania frontu głośnika w zakresie ±40 stopni

Gwarancja

Szanowni Państwo!
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, szczegółowo opisanymi w instrukcji obsługi.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z serwisem. Serwis służy Państwu wszelką pomocą w zakresie
realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.
AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie gwarantuje sprawne działanie wskazanego
w gwarancji urządzenia, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Gwarancja dotyczy urządzeń sprowadzonych na polski rynek przez firmę AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna.
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
WARUNKI GWARANCJI
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie:
– czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
– dowodu zakupu sprzętu, z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon);
– reklamowanego urządzenia;
– opisu usterki.
3. Firma AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna udziela na dystrybuowany asortyment następujących gwarancji:
– Na wszystkie urządzenia z wyjątkiem słuchawek oraz asortymentu marek: Yamaha i Koss, udziela się gwarancji na
okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.
– Na słuchawki, z wyjątkiem słuchawek marki Koss, udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy,
licząc od daty sprzedaży.
– Na słuchawki marki Koss udziela się gwarancji na okres 6 miesięcy, przy czym na modele z serii PRO, SB, TD,
UR21,29,40 KEB79, KSC75, KTXPRO1, SP – na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży .
– Na asortyment marki Yamaha udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. Długość trwania
okresu gwarancyjnego może zostać przedłużona o dodatkowe 12 miesięcy, pod warunkiem dokonania procedury
rejestracji sprzętu za pośrednictwem internetu w terminie 4 tygodni od daty jego zakupu.
4. W przypadku zaistnienia usterki podlegającej gwarancji, sprzęt powinien być przesłany do serwisu przesyłką
kurierską na koszt odbiorcy, przy wykorzystaniu firmy kurierskiej wskazanej przez serwis lub dostarczony osobiście.
Urządzenie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie fabryczne. W przypadku braku takiego opakowania,
ryzyko uszkodzenia sprzętu w transporcie ponosi reklamujący. Serwis, po naprawie, odsyła urządzenie w tym samym
opakowaniu, w jakim zostało ono dostarczone do serwisu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwaracji zostaną usunięte w jak najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty
dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia uszkodzonej części
od producenta, okres naprawy wydłuża się o czas niezbędny do jej pozyskania, o czym Klient zostanie zawiadomiony.
6. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością serwisu.
7. Dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancją objęte są wyłącznie te uszkodzenia, których przyczyna tkwi w samym urządzeniu.
2/2
9. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, instalacji, aktualizacji oprogramowania urządzenia;
– uszkodzeń powstałych wskutek wyjmowania, wkładania, przenoszenia oraz nieprawidłowego
przechowywania urządzenia; – uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem sprzętu w warunkach niezgodnych
z zalecanymi przez producenta;
– Uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywane na zlecenie klienta.
– wykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi urządzenia oraz czynności należących do zwykłej obsługi
eksploatacyjnej sprzętu (np. programowanie, konfiguracja, instalacja, czyszczenie itp.);
– uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem (np. do celów
profesjonalnych, do działalności komercyjnej);
– usterek powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, niewłaściwe
zasilanie urządzenia, przepięcia sieci energetycznej, zwarcia, wyładowywania atmosferyczne, zalania, zawilgocenia,
zanieczyszczenia, przeciążenia (dotyczy zwłaszcza głośników), wadliwe podłączenie urządzenia;
– elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (np. bezpieczniki, żarówki, lampy, lasery, baterie,
akumulatory, paski napędowe);
– roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z deklarowanymi przez producenta
(dotyczy to również nieaktywnych pikseli w telewizorach plazmowych i LCD).
– Wadliwego działania urządzenia spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi
aplikacjami a środowiskiem pracy.
– Przewodów, części obudowy, śladów powstałych w skutek eksploatacji takich jak: zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
– Zarażenia wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub
rekomendowane przez producenta.
10. Gwarancja traci ważność:
– w przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych;
– jeżeli dokonana została samodzielna modyfikacja oprogramowania;
– jeśli numer fabryczny urządzenia jest nieczytelny, został zmazany, zmieniony lub usunięty;
– w przypadku zgubienia karty gwarancyjnej;
– w przypadku niepełnego wypełnienia karty gwarancyjnej (brak pieczątki sprzedawcy, daty zakupu,
numeru fabrycznego);
– jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej i dokumentach zakupu,
a danymi odczytanymi z reklamowanego urządzenia;
– w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
11. Gwarant dołoży wszelkich starań by w trakcie wykonywania naprawy nie doszło do utraty danych lub ustawień
konfiguracyjnych. Jednakże, ze względu na specyfikę urządzenia powyższe może nastąpić. W takiej sytuacji Gwarant
nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani ustawień konfiguracyjnych. Odpowiedzialności w tym zakresie nie
ponosi Gwarant również w sytuacji, gdy do utraty danych lub ustawień konfiguracyjnych dojdzie na skutek
uszkodzenia urządzenia.
12. Jeśli roszczenie naprawy gwarancyjnej jest nieuzasadnione, koszty przesyłki urządzenia do i z serwisu
ponosi reklamujący.
13. Klient ma prawo do wymiany sprzętu, jeżeli w okresie gwarancji:
– wystąpi uszkodzenie niemożliwe do usunięcia przez serwis;
– serwis dokona 5 napraw, a sprzęt nadal będzie niesprawny
14. Jeżeli wymiana sprzętu na taki sam model lub nowszy odpowiednik nie jest możliwa, reklamującemu przysługuje
prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku braku oryginalnego opakowania i/lub akcesoriów, ich wartość
z ostanie potrącona z należności zwracanej reklamującemu.
15. Zapisy powyższych warunków gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień klienta
wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Może spodoba się również…