KEF Muon kolumna głośnikowa podłogowa (sztuka)

460 000,00  z VAT 23%

Darmowa dostawa

Raty 0%

Cena za sztukę.

Na stanieOpis

Na świecie jest prowadzonych tylko kilka projektów, których głównym celem jest skonstruowanie „produktu ostatecznego, doskonałego”. Ta idea została dokładnie określona, gdy firma KEF połączyła swój potencjał artystyczno-akustycznej technologii ze zmysłem, organicznymi formami wizjonera i projektanta Rossa Lovengrove’a. Rezultatem tego był Muon — prawdopodobnie najbardziej niezwykły głośnik, jaki kiedykolwiek wymyślono.


Głośnik Muon jest zbudowany z idealnie uformowanego aluminium, które jest używane w podobnym procesie tworzenia form odlewowych z tworzywa. W celu uzyskania oryginalnych kształtów w procesie wykorzystano poddające się obróbce podgrzane warstwy aluminium. Obecne formy głośników były rezultatem zbieżności, jaka zaszła między ascetycznym wyglądem zaprojektowanym przez Rossa Lovengrove’a a fizyką dźwięku. W procesie projektowania przyjęto założenie, że projektant będzie „rzeźbić” dźwięk przez „ubieranie” technologii w wybraną docelową formę. Ostateczny kształt uzyskany w tym ewolucyjnym procesie potwierdził słuszność formy zaprojektowanej dla tych głośników.

Ta nowoczesna artystyczna forma, odpowiednia dla XXI-wiecznego stylu życia, występuje jako limitowana wersja jedynie 100 par głośników. Głośniki Muon to bezsprzecznie szczyt w projektowaniu tego typu produktów w tej klasie technologii. Po prostu najlepszy, jaki można otrzymać.

Parametry akustyczne:

Cztery jednostki niskotonowe 250 mm z systemem neodymowych magnesów o bardzo niskim poziomie zniekształceń dźwięku. Jedna jednostka średniotonowa 250 mm z systemem neodymowych magnesów o bardzo niskim poziomie zniekształceń dźwięku, funkcją dopasowania odpowiedzi oraz obudową chromowaną w technologii phase plug. Tablica Uni-Q zawierająca średniotonową jednostkę o średnicy 165 mm oraz jednostkę wysokich częstotliwości o średnicy 25 mm. Dwie tylne jednostki niskotonowe 250 mm do sterowania niskimi częstotliwościami

Budowa fizyczna:

Jest to zamknięta wykonana z profilowanego aluminium o grubości 6 mm, wewnętrznie połączona z dołączonymi tłumiącymi elementami.

Technologia

Muon to czterodrożny system głośników połączony z głośnikami basowymi o niesamowitej mocy, którego sekret tkwi w zwrotnicach. To wszystko sprawia, że głośniki te są wyjątkowe i lepsze niż inne. Dostępne są także wysoko- i średniotonowe modele, gdzie niektóre elementy użyte w technologii Muon zostały również zastosowane, jako kluczowe . Połączenie tej technologii z wyjątkową formą głośników Uni-Q, nadzwyczajną konstrukcją dostarcza pełnego i głębokiego dźwięku łączącego się z otoczeniem. Firma KEF zastosowała także technologię Acoustic Compliance Enhancement (ACE) , która pozwala skuteczniej uzyskiwać podwojony dźwięk. Proces ten jest możliwy dzięki adsorpcji, czyli wiązania cząsteczek tlenu i węgla. Dwie dodatkowe zwrotnice basowe umieszczone w tylnej części głośników Moun pomagają wytwarzać niezwykle czysty i przestrzenny dźwięk, który łączy się z echem i innymi efektami pomieszczenia . Wreszcie doskonale wytłumiona aluminiowa obudowa o grubości 6 mm zapewnia całkowicie sztywną konstrukcję, która minimalizuje wszystkie zakłócenia występujące w postaci wibracji dźwiękowych.
Andrew Watson, szef sekcji akustycznej KEF, powiedział — „ Chcieliśmy sprawdzić granice naszych standardów technologicznych i zaoferować jeszcze więcej. Wynikiem tego jest nieporównywalny z żadnym innym rozwiązaniem głośnik, który oferuje niewyobrażalną jakość dźwięku zwłaszcza dla miłośników muzyki i prawdziwych audiofilów”.

Uni-Q

Opatentowane systemy głośników Uni-Q typu „sit anywhere” zawierają głośnik wysokotonowy umieszczony w akustycznym centrum głośnika średniotonowego. Dzięki temu oba te elementy działają jako pojedyncze jednostki, emitując dźwięk, który jest szeroko rozprzestrzeniany w całym pomieszczeniu. Rzeczywistą korzyścią jest wspaniały dźwięk, który można poczuć, stojąc w jakimkolwiek miejscu pomieszczenia, w którym znajduje się głośnik. Eliminuje to również efekt „ sweet spot”, czyli miejsca o największym nasileniu mocy dźwięku.

ACE

(Technologia akustycznego dostosowania, ACE — Acustic Compliance Enhancement)
Firma KEF stara się zwiększyć efektywność i głośność (zatem i moc wyjściową) głośników basowych. Dąży do uzyskania tego efektu, dodając cząstki aktywnego węgla. Ich charakterystyka adsorpcji pozwala zredukować rezystancję związaną z ruchami głośnika stożkowego. Technologia ACE pozwala głośnikom brzmieć tak, jakby były dwukrotnie większe. Jest to zdanie zarówno subiektywne, jak i obiektywne.

 

Dane techniczne

Model  Muon
Konstrukcja       Czterodrożna podłogowa kolumna głośnikowa typu „closed box” z obudową wykorzystującą technologię ACE
Głośniki              6 x 250 mm (10 cali) niskich częstotliwości, 1 x 250 mm (10 cali) niskich i średnich częstotliwości, 1 x 165 mm (6,5 cala) tablica Uni-Q średnich częstotliwości zawierająca głośnik 25 mm (1 cal) wysokich częstotliwości
Częstotliwości podziału              120Hz, 300Hz, 2.3kHz
Skuteczność (2,83 V / 1 m)          90 dB
Odpowiedź częstotliwościowa (+/–3 dB) Od 25 Hz do 60kHz*
Maks. moc wyjściowa   118 dB
Impedancja wejściowa 4 ohmy
Moc wzmacniacza          100–400 W (typowo)
Waga    115 kg
Wymiary (wys. x szer. x dł.)       2000 x 600 x 380 mm
Dolna częstotliwość graniczna*               20 Hz (–6 dB)
Górna częstotliwość graniczna*              100 kHz (–10 dB)

* Typowe, w warunkach pokojowych

Gwarancja KEF

(A) WAŻNE
1. Gwarancja może się różnić w zależności od lokalnych wymogów prawnych danego kraju. Proszę się skontaktować z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem KEF w celu uzyskania szczegółów warunków gwarancji i odpowiednich procedur serwisowych.Aby zapoznać się z listą autoryzowanych dystrybutorów KEF, zapraszamy do odwiedzenia strony www.kef.com
2. Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem ustawowych praw konsumenta w ramach obowiązujących przepisów regulujących tę gwarancję i nie umniejsza tych praw.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej gwarancji okażą się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów regulujących tę gwarancję, to postanowienia te zostaną wykluczone bez wpływu na ważność któregokolwiek z pozostałych postanowień.
(B) UWAGA
4. Proszę kupować produkty KEF (w tym głośniki pasywne, głośniki aktywne, zasilane subwoofery, głośniki samochodowe, elektronika i słuchawki [„produkty KEF”]) tylko od dealerów („Autoryzowanego(-ych) Dystrybutora(-ów)”) i autoryzowanych przez KEF dystrybutorów upoważnionych do sprzedaży oryginalnych produktów KEF. Nie powierzać naprawy osobom nieupoważnionym. Komponenty niezbędne do utrzymania pierwotnych właściwości produktów KEF są dostępne tylko za pośrednictwem autoryzowanych dealerów/ dystrybutorów. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na produkty KEF zakupione od autoryzowanego dealera z dołączonym dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje jakiegokolwiek produktu ani/lub innych komponentów nie zakupionych od autoryzowanego dealera/dystrybutora. Należy zachować i przygotować paragon oraz dowód zakupu na wypadek potrzeby serwisowania produktu. Na danym paragonie lub w dowodzie zakupu musi widnieć wyraźny napis z informacją odnośnie nazwy i numeru modelu produktu oraz dane autoryzowanego dealera.
5. Zasady i warunki niniejszej gwarancji mogą być od czasu do czasu poprawiane przez KEF i będą wówczas musiały być respektowane.Wszelkie aktualizacje do niniejszej gwarancji zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie z produktami KEF, www.kef.com
(C) OKRES GWARANCJI
6. Wszystkie produkty KEF zostały wykonane z najwyższą precyzją i Autoryzowani Dystrybutorzy udzielają gwarancji na WADLIWY MATERIAŁ ORAZ/LUB WADLIWE WYKONANIE dla następujących produktów na okres liczony od daty zakupu:
• Głośniki pasywne: PIĘĆ lat
• Głośniki aktywne, zasilane subwoofery i głośniki samochodowe: ROK, lub DWA lata, jeśli zostały zakupione w Unii Europejskiej
• Elektronika i słuchawki: ROK lub DWA lata, jeśli zostały zakupione w Unii Europejskiej
Po upływie powyższego terminu gwarancja nie zostanie przedłużona ani odnowiona.
(D) GWARANCJA I OGRANICZENIA
7. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu i odnosi się wyłącznie do pierwszego nabywcy produktu(-ów) KEF od Autoryzowanego Dystrybutora. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje jakiejkolwiek innej osoby ani przejmującego produkt i wygasa z chwilą sprzedaży lub przekazania produktu(-ów) KEF w inny sposób innej osobie / innemu podmiotowi
zamawiającemu.
8. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących przypadków:
(a) normalnego zużycia podczas eksploatacji oraz/lub zepsucia produktu KEF oraz/lub jego komponentów wskutek wpływu środowiska
(b) uszkodzeń mechanicznych lub zepsucia produktu KEF podczas transportu, które nie wynikają z winy KEF ani jego Autoryzowanego Dystrybutora
(c) pogorszenia wydajności materiałów eksploatacyjnych komponentów produktu KEF, które ulegają zużyciu lub naruszeniu wskutek użytkowania (np. baterie)
(d) każdego produktu KEF pozbawionego etykiet(-y) z numerem seryjnym lub z nieczytelną, zamazaną, zmienioną, usuniętą lub uszkodzoną etykietą (-ami)
(e) każdego produktu KEF oraz/lub jego komponentów, nie zakupionych od Autoryzowanego Dealera/Dystrybutora, w tym produktów z importu równoległego lub z czarnego rynku
(f) złych lub nieautoryzowanych części, które zostały użyte oraz/lub wykorzystane w produkcie KEF;
(g) jakakolwiek ingerencja ze strony innej osoby / innego podmiotu niż autoryzowany przedstawiciel KEF oraz jego Autoryzowani Dystrybutorzy
(h) wszelkich wad, usterek, strat oraz/lub szkód spowodowanych lub wynikających wskutek którejkolwiek z następujących czynności:
• którakolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w (a) – (g)
• każdy wypadek lub zaniedbanie nie spowodowane z winy KEF i jego
• każda niewłaściwa instalacja lub podłączenie produktu KEF (w tym nieprawidłowe podłączenie produktu do źródła zasilania) nie wynikające z winy KEF ani jego Autoryzowanych Dystrybutorów
• każdy niewłaściwy sposób pielęgnacji, upuszczenie, niewłaściwe obchodzenie się, niewłaściwe użytkowanie lub użytkowanie niezgodnie z zastosowaniem, niewłaściwa eksploatacja lub konserwacja produktu KEF
• każda obsługa produktu KEF z uszkodzonym, nieodpowiednim lub niewłaściwym wyposażeniem oraz/lub akcesoriami
• każde zastosowanie produktu KEF pod nieprawidłowym lub niewłaściwym napięciem lub przy skokach napięcia;
• nieprawidłowe użytkowanie, obsługa lub konserwacja produktu KEF niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji dla użytkowników
• narażenie produktu KEF na działanie wysokich lub niskich temperatur, ciepła, wody i innych płynów, na kontakt z owadami, nadmierną wilgocią, piaskiem, chemikaliami, wyciekiem z baterii lub z wszelkimi innymi zanieczyszczeniami
• wszelkie zdarzenia siły wyższej, w tym również klęsk żywiołowych, pożarów, uderzeń pioruna, tajfunów, burz, trzęsień ziemi, huraganów, tsunami, powodzi, wojen, zamieszek, niepokojów publicznych
• wszelkie inne przyczyny znajdujące się poza możliwością kontroli KEF i jego Autoryzowanych Dystrybutorów.
(E) ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9. Poza gwarancją i usługami określonymi w niniejszej gwarancji, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, KEF i jego Autoryzowani Dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani wobec osób trzecich lub podmiotów za:
(a) utratę, uszkodzenia oraz/lub nieprawidłowe funkcjonowanie produktu(-ów) połączonego(-ych) z jakimkolwiek produktem KEF
(b)wszelkie szkody, straty i odpowiedzialność (za wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci) – bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe specjalne, karne lub inne, spowodowane w dowolny sposób przez, wynikające z lub w inny sposób odnoszące się do instalacji, dostawy, użytkowania, serwisu, naprawy, wymiany oraz/lub pielęgnacji produktu KEF; lub
(c) wszelkie szkody, straty i odpowiedzialność (za wyjątkiem uszkodzenia ciała lub śmierci) w ramach niniejszej gwarancji w odniesieniu do każdego aktu, zaniedbania lub niedbalstwa któregoś ze swoich techników, pracowników, agentów, przedstawicieli lub podwykonawców niezależnych w odniesieniu do faktycznego lub domniemanego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań wynikającego z niniejszej gwarancji.
10. Nie ograniczając się do powyższego, maksymalna odpowiedzialność KEF I jego Autoryzowanych Dystrybutorów na podstawie niniejszej gwarancji nie może w żadnym wypadku ani w żadnych okolicznościach przekroczyć rzeczywistej ceny zakupu produktu(-ów) KEF.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Może spodoba się również…