KEF Muon kolumna głośnikowa podłogowa (sztuka)

460 000,00  z VAT 23%

Złoty polski (zł) - PLN
  • Złoty polski (zł) - PLN
  • Euro (€) - EUR
  • Funt szterling (£) - GBP
  • United States dollar ($) - USD

Cena za sztukę.

Na stanie

Darmowa dostawaRaty 0%

Opis

Na świecie jest prowadzonych tylko kilka projektów, których głównym celem jest skonstruowanie „produktu ostatecznego, doskonałego”. Ta idea została dokładnie określona, gdy firma KEF połączyła swój potencjał artystyczno-akustycznej technologii ze zmysłem, organicznymi formami wizjonera i projektanta Rossa Lovengrove’a. Rezultatem tego był Muon — prawdopodobnie najbardziej niezwykły głośnik, jaki kiedykolwiek wymyślono.


Głośnik Muon jest zbudowany z idealnie uformowanego aluminium, które jest używane w podobnym procesie tworzenia form odlewowych z tworzywa. W celu uzyskania oryginalnych kształtów w procesie wykorzystano poddające się obróbce podgrzane warstwy aluminium. Obecne formy głośników były rezultatem zbieżności, jaka zaszła między ascetycznym wyglądem zaprojektowanym przez Rossa Lovengrove’a a fizyką dźwięku. W procesie projektowania przyjęto założenie, że projektant będzie „rzeźbić” dźwięk przez „ubieranie” technologii w wybraną docelową formę. Ostateczny kształt uzyskany w tym ewolucyjnym procesie potwierdził słuszność formy zaprojektowanej dla tych głośników.

Ta nowoczesna artystyczna forma, odpowiednia dla XXI-wiecznego stylu życia, występuje jako limitowana wersja jedynie 100 par głośników. Głośniki Muon to bezsprzecznie szczyt w projektowaniu tego typu produktów w tej klasie technologii. Po prostu najlepszy, jaki można otrzymać.

Parametry akustyczne:

Cztery jednostki niskotonowe 250 mm z systemem neodymowych magnesów o bardzo niskim poziomie zniekształceń dźwięku. Jedna jednostka średniotonowa 250 mm z systemem neodymowych magnesów o bardzo niskim poziomie zniekształceń dźwięku, funkcją dopasowania odpowiedzi oraz obudową chromowaną w technologii phase plug. Tablica Uni-Q zawierająca średniotonową jednostkę o średnicy 165 mm oraz jednostkę wysokich częstotliwości o średnicy 25 mm. Dwie tylne jednostki niskotonowe 250 mm do sterowania niskimi częstotliwościami

Budowa fizyczna:

Jest to zamknięta wykonana z profilowanego aluminium o grubości 6 mm, wewnętrznie połączona z dołączonymi tłumiącymi elementami.

Technologia

Muon to czterodrożny system głośników połączony z głośnikami basowymi o niesamowitej mocy, którego sekret tkwi w zwrotnicach. To wszystko sprawia, że głośniki te są wyjątkowe i lepsze niż inne. Dostępne są także wysoko- i średniotonowe modele, gdzie niektóre elementy użyte w technologii Muon zostały również zastosowane, jako kluczowe . Połączenie tej technologii z wyjątkową formą głośników Uni-Q, nadzwyczajną konstrukcją dostarcza pełnego i głębokiego dźwięku łączącego się z otoczeniem. Firma KEF zastosowała także technologię Acoustic Compliance Enhancement (ACE) , która pozwala skuteczniej uzyskiwać podwojony dźwięk. Proces ten jest możliwy dzięki adsorpcji, czyli wiązania cząsteczek tlenu i węgla. Dwie dodatkowe zwrotnice basowe umieszczone w tylnej części głośników Moun pomagają wytwarzać niezwykle czysty i przestrzenny dźwięk, który łączy się z echem i innymi efektami pomieszczenia . Wreszcie doskonale wytłumiona aluminiowa obudowa o grubości 6 mm zapewnia całkowicie sztywną konstrukcję, która minimalizuje wszystkie zakłócenia występujące w postaci wibracji dźwiękowych.
Andrew Watson, szef sekcji akustycznej KEF, powiedział — „ Chcieliśmy sprawdzić granice naszych standardów technologicznych i zaoferować jeszcze więcej. Wynikiem tego jest nieporównywalny z żadnym innym rozwiązaniem głośnik, który oferuje niewyobrażalną jakość dźwięku zwłaszcza dla miłośników muzyki i prawdziwych audiofilów”.

Uni-Q

Opatentowane systemy głośników Uni-Q typu „sit anywhere” zawierają głośnik wysokotonowy umieszczony w akustycznym centrum głośnika średniotonowego. Dzięki temu oba te elementy działają jako pojedyncze jednostki, emitując dźwięk, który jest szeroko rozprzestrzeniany w całym pomieszczeniu. Rzeczywistą korzyścią jest wspaniały dźwięk, który można poczuć, stojąc w jakimkolwiek miejscu pomieszczenia, w którym znajduje się głośnik. Eliminuje to również efekt „ sweet spot”, czyli miejsca o największym nasileniu mocy dźwięku.

ACE

(Technologia akustycznego dostosowania, ACE — Acustic Compliance Enhancement)
Firma KEF stara się zwiększyć efektywność i głośność (zatem i moc wyjściową) głośników basowych. Dąży do uzyskania tego efektu, dodając cząstki aktywnego węgla. Ich charakterystyka adsorpcji pozwala zredukować rezystancję związaną z ruchami głośnika stożkowego. Technologia ACE pozwala głośnikom brzmieć tak, jakby były dwukrotnie większe. Jest to zdanie zarówno subiektywne, jak i obiektywne.

 

Informacje dodatkowe

Marka

KEF

Model

Muon

Kolor

Srebrny

Dane techniczne

Sterownik
6 x 250 mm Niskie tony (LF)
1 x 250 mm (Ony średnio-niskie (LMF) Uni-Q Sterownik
MF: 1 x 125 mm Li-Mg-Al /LCP, Membrana hybrydowa
HF: 1 x 25 mm wentylowana aluminiowa kalota z unikalnym rozwiązaniem
„Tangerine Waveguide” firmy KEF
Czułość: 90 dB (2,83 V / 1 m)
Impedancja nominalna: 4 Ω (min. 3,2 Ω)
Wymagania odnośnie wzmacniacza:od 100 do 400 W
Maksymalne ciśnienie akustyczne: 118 dB
Kolor: Polerowane Aluminiowa

Dane logistyczne
Wymiary produktu (w × s × g): 380 x 600 x 2000 mm
Opakowania zewnętrzne: Wymiary (w × s × g): 700 x 850 x 2160 mm
Waga (netto): 115 kg
Waga (brutto): 180 kg
Kolor: Polerowane Aluminiowa

Gwarancja KEF

(A) WAŻNE
1. Gwarancja może się różnić w zależności od lokalnych wymogów prawnych danego kraju. Proszę się skontaktować z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem KEF w celu uzyskania szczegółów warunków gwarancji i odpowiednich procedur serwisowych.Aby zapoznać się z listą autoryzowanych dystrybutorów KEF, zapraszamy do odwiedzenia strony www.kef.com
2. Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem ustawowych praw konsumenta w ramach obowiązujących przepisów regulujących tę gwarancję i nie umniejsza tych praw.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej gwarancji okażą się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów regulujących tę gwarancję, to postanowienia te zostaną wykluczone bez wpływu na ważność któregokolwiek z pozostałych postanowień.
(B) UWAGA
4. Proszę kupować produkty KEF (w tym głośniki pasywne, głośniki aktywne, zasilane subwoofery, głośniki samochodowe, elektronika i słuchawki [„produkty KEF”]) tylko od dealerów („Autoryzowanego(-ych) Dystrybutora(-ów)”) i autoryzowanych przez KEF dystrybutorów upoważnionych do sprzedaży oryginalnych produktów KEF. Nie powierzać naprawy osobom nieupoważnionym. Komponenty niezbędne do utrzymania pierwotnych właściwości produktów KEF są dostępne tylko za pośrednictwem autoryzowanych dealerów/ dystrybutorów. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na produkty KEF zakupione od autoryzowanego dealera z dołączonym dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje jakiegokolwiek produktu ani/lub innych komponentów nie zakupionych od autoryzowanego dealera/dystrybutora. Należy zachować i przygotować paragon oraz dowód zakupu na wypadek potrzeby serwisowania produktu. Na danym paragonie lub w dowodzie zakupu musi widnieć wyraźny napis z informacją odnośnie nazwy i numeru modelu produktu oraz dane autoryzowanego dealera.
5. Zasady i warunki niniejszej gwarancji mogą być od czasu do czasu poprawiane przez KEF i będą wówczas musiały być respektowane.Wszelkie aktualizacje do niniejszej gwarancji zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie z produktami KEF, www.kef.com
(C) OKRES GWARANCJI
6. Wszystkie produkty KEF zostały wykonane z najwyższą precyzją i Autoryzowani Dystrybutorzy udzielają gwarancji na WADLIWY MATERIAŁ ORAZ/LUB WADLIWE WYKONANIE dla następujących produktów na okres liczony od daty zakupu:
• Głośniki pasywne: PIĘĆ lat
• Głośniki aktywne, zasilane subwoofery i głośniki samochodowe: ROK, lub DWA lata, jeśli zostały zakupione w Unii Europejskiej
• Elektronika i słuchawki: ROK lub DWA lata, jeśli zostały zakupione w Unii Europejskiej
Po upływie powyższego terminu gwarancja nie zostanie przedłużona ani odnowiona.
(D) GWARANCJA I OGRANICZENIA
7. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu i odnosi się wyłącznie do pierwszego nabywcy produktu(-ów) KEF od Autoryzowanego Dystrybutora. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje jakiejkolwiek innej osoby ani przejmującego produkt i wygasa z chwilą sprzedaży lub przekazania produktu(-ów) KEF w inny sposób innej osobie / innemu podmiotowi
zamawiającemu.
8. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących przypadków:
(a) normalnego zużycia podczas eksploatacji oraz/lub zepsucia produktu KEF oraz/lub jego komponentów wskutek wpływu środowiska
(b) uszkodzeń mechanicznych lub zepsucia produktu KEF podczas transportu, które nie wynikają z winy KEF ani jego Autoryzowanego Dystrybutora
(c) pogorszenia wydajności materiałów eksploatacyjnych komponentów produktu KEF, które ulegają zużyciu lub naruszeniu wskutek użytkowania (np. baterie)
(d) każdego produktu KEF pozbawionego etykiet(-y) z numerem seryjnym lub z nieczytelną, zamazaną, zmienioną, usuniętą lub uszkodzoną etykietą (-ami)
(e) każdego produktu KEF oraz/lub jego komponentów, nie zakupionych od Autoryzowanego Dealera/Dystrybutora, w tym produktów z importu równoległego lub z czarnego rynku
(f) złych lub nieautoryzowanych części, które zostały użyte oraz/lub wykorzystane w produkcie KEF;
(g) jakakolwiek ingerencja ze strony innej osoby / innego podmiotu niż autoryzowany przedstawiciel KEF oraz jego Autoryzowani Dystrybutorzy
(h) wszelkich wad, usterek, strat oraz/lub szkód spowodowanych lub wynikających wskutek którejkolwiek z następujących czynności:
• którakolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w (a) – (g)
• każdy wypadek lub zaniedbanie nie spowodowane z winy KEF i jego
• każda niewłaściwa instalacja lub podłączenie produktu KEF (w tym nieprawidłowe podłączenie produktu do źródła zasilania) nie wynikające z winy KEF ani jego Autoryzowanych Dystrybutorów
• każdy niewłaściwy sposób pielęgnacji, upuszczenie, niewłaściwe obchodzenie się, niewłaściwe użytkowanie lub użytkowanie niezgodnie z zastosowaniem, niewłaściwa eksploatacja lub konserwacja produktu KEF
• każda obsługa produktu KEF z uszkodzonym, nieodpowiednim lub niewłaściwym wyposażeniem oraz/lub akcesoriami
• każde zastosowanie produktu KEF pod nieprawidłowym lub niewłaściwym napięciem lub przy skokach napięcia;
• nieprawidłowe użytkowanie, obsługa lub konserwacja produktu KEF niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji dla użytkowników
• narażenie produktu KEF na działanie wysokich lub niskich temperatur, ciepła, wody i innych płynów, na kontakt z owadami, nadmierną wilgocią, piaskiem, chemikaliami, wyciekiem z baterii lub z wszelkimi innymi zanieczyszczeniami
• wszelkie zdarzenia siły wyższej, w tym również klęsk żywiołowych, pożarów, uderzeń pioruna, tajfunów, burz, trzęsień ziemi, huraganów, tsunami, powodzi, wojen, zamieszek, niepokojów publicznych
• wszelkie inne przyczyny znajdujące się poza możliwością kontroli KEF i jego Autoryzowanych Dystrybutorów.
(E) ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9. Poza gwarancją i usługami określonymi w niniejszej gwarancji, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, KEF i jego Autoryzowani Dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani wobec osób trzecich lub podmiotów za:
(a) utratę, uszkodzenia oraz/lub nieprawidłowe funkcjonowanie produktu(-ów) połączonego(-ych) z jakimkolwiek produktem KEF
(b)wszelkie szkody, straty i odpowiedzialność (za wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci) – bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe specjalne, karne lub inne, spowodowane w dowolny sposób przez, wynikające z lub w inny sposób odnoszące się do instalacji, dostawy, użytkowania, serwisu, naprawy, wymiany oraz/lub pielęgnacji produktu KEF; lub
(c) wszelkie szkody, straty i odpowiedzialność (za wyjątkiem uszkodzenia ciała lub śmierci) w ramach niniejszej gwarancji w odniesieniu do każdego aktu, zaniedbania lub niedbalstwa któregoś ze swoich techników, pracowników, agentów, przedstawicieli lub podwykonawców niezależnych w odniesieniu do faktycznego lub domniemanego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań wynikającego z niniejszej gwarancji.
10. Nie ograniczając się do powyższego, maksymalna odpowiedzialność KEF I jego Autoryzowanych Dystrybutorów na podstawie niniejszej gwarancji nie może w żadnym wypadku ani w żadnych okolicznościach przekroczyć rzeczywistej ceny zakupu produktu(-ów) KEF.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Może spodoba się również…